Toeristisch informatiecentrum Ravenstein

volg ons

Dennenburg

Tot 1700 was Dennenburg zelfstandig. In 1700 werd het samengevoegd met Deursen en ontstond de gemeente Deursen en Dennenburg. In 1923 is deze gemeente opgegaan in de gemeente Ravenstein. In 2003 is de gemeente Ravenstein opgegaan in de gemeente Oss.

Over de naam Dennenburg (ook wel als Dennenborg of Derenborch gespeld) is de theorie geopperd dat deze zou komen van de ‘den’ als boom. Dennenburg zou dan de betekenis hebben van “woonplaats tussen de bomen”. Gezien de vroegste vorm van deze plaatsnaam, namelijk Derenburhc (vermeld rond 1225), is dat echter niet erg waarschijnlijk. De naamkundige Gysseling legde op basis van die oudste vorm een verband met het Germaanse woord “darnja”, dat heimelijk, verborgen, geheimzinnig betekent. Dennenburg zou dan ook zoiets moeten betekenen als “geheimzinnige, verborgen woonplaats”.

Bezienswaardigheden

St. Michaëlskerk,
Hoogstraat 36

Hier vind je een interessant voorbeeld van een kerk die zowel uit romaanse als gotische delen bestaat. Het oudste gedeelte is het vroeg romaanse 12e-eeuwse schip. De toren dateert uit de 13e eeuw en is in de vroege 16e eeuw ommanteld en verhoogd en wordt bekroond door een laag tentdak. De kerk is in de loop der eeuwen diverse malen verbouwd, waarbij gotische delen zijn aangebracht. In 1958 is de kerk gerestaureerd. De noordzijde is weer in de oude romaanse toestand hersteld. De zuidzijde, in 1850 met baksteen ommanteld, behield de grote gotische ramen met de gepleisterde dagkanten. De oorspronkelijke inrichting is er ooit uit gesloopt en overgebracht naar het kerkje van Bokhoven. De kerk is jaren in gebruik geweest als pottenbakkerij. In 2008 heeft een nieuwe restauratie plaatsgevonden.