Toeristisch informatiecentrum Ravenstein

volg ons

Deursen

Deursen is waarschijnlijk al heel vroeg bewoond geweest. Bij archeologische opgravingen zijn er urnen gevonden die uit de Romeinse tijd stammen. Opvallend is het grote aantal militaire voorwerpen die als grafgift zijn meegegeven. Naast die urnen zijn er ook scherven uit de eerste en de derde eeuw opgegraven. Deursen lag in het Land van Ravenstein, dat niet onder Staats-Brabant viel, maar toebehoorde aan de keurvorst van de Paltz. Tot 1700 was Deursen zelfstandig, toen het met Dennenburg werd samengevoegd werd en de gemeente Deursen en Dennenburg ging vormen. In 1923 is de gemeente opgegaan in de gemeente Ravenstein. In 2003 is de gemeente Ravenstein opgegaan in de gemeente Oss.

De naam Deursen, die in oudere bronnen voorkomt als Dorne, Doirne, Doerne, Deurne en Doren (en pas in de 17e eeuw als Dorsen) gaat op dezelfde stam terug als de plaatsnaam Deurne, met de betekenis van “doornen”. Misschien dat hier een relatie gelegd mag worden met de Maasheggen die uit meidoorns bestaan?

Bezienswaardigheden

Klooster Soeterbeeck, Elleboogstraat 2
Het klooster Soeterbeeck werd eeuwenlang bewoond door de zusters Augustinessen. De oudste vleugel dateert van 1733. In 1906 is een neogotische kapel aangebouwd. Deze is zestig jaar later gemoderniseerd. In 1954 is het klooster uitgebreid met een wasserij, opgetrokken in lichte, functionele stijl. In 1997 hebben de zusters het klooster verlaten. Het is compleet met inboedel, overgedragen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In de inventaris bevinden zich kunstschatten die ouder zijn dan het gebouw zelf. De vertrekken, waaronder de cellen op de eerste verdieping, zijn grotendeels in de originele staat behouden.

St. Vincentiuskerk, Laagstraat 16
De middeleeuwse kerk die hier stond werd in 1877 vervangen door dit gebouw. De eenbeukige neogotische kerk wordt gekenmerkt door een zeer merkwaardige toren. Hoewel het interieur van de kerk in de jaren zestig versoberd is, zijn er binnen nog veel kostbare oudheden bewaard gebleven. De zuidzijde van de kerk is nog onlangs geheel gerestaureerd. Hoewel te Deursen al vanaf 1535 pastoors bekend zijn, is van de historie van de kerk weinig overgebleven.

St. Rochuskapel en St. Antonies-huiske, Rondestraat 26
In 1747 is de achthoekige kapel van St. Rochus gebouwd. St. Rochus werd aangeroepen om tegen de pest te beschermen. In augustus is het St. Rochusdag. Vroeger kwam men dan van heinde en verre op bedevaart. Boven de deur van de kapel staat dan ook: ‘degenen die geslagen zullen zijn door de pest en den bijstand van Rochus zullen aanroepen zullen gezondheid verwerven’. Tegenwoordig is de kapel regelmatig opengesteld voor publiek. Vóór de St. Rochuskapel staat het St. Anthonies-huiske. Antonius Abt (met het varken) is net als de H. Rochus een pestheilige: ook Antonius bood bescherming tegen de besmettelijke varkenspest. Het heilige huisje is in 1636 gebouwd naar aanleiding van de pestepidemie die toen woedde.