Toeristisch informatiecentrum Ravenstein

volg ons

Dieden

Heel lang geleden was Dieden een eigen heerlijkheid die behoorde tot het Land van Maas en Waal in de provincie Gelderland. Dieden was tot 1810 een zelfstandige gemeente. Als in 1810 Koninkrijk Holland wordt geannexeerd, wordt in opdracht van Napoleon Bonaparte Dieden samengevoegd met de gemeente Demen en Langel, waarna de gemeente Dieden, Demen en Langel ontstond. Dieden was de hoofdplaats van deze gemeente. In 1923 is deze gemeente opgegaan in de gemeente Ravenstein. In 2003 is de gemeente Ravenstein opgegaan in de gemeente Oss.

De oudere vormen van Dieden waren Dichden, Diechden, Diegden en Dieten. Het element ‘Dich’ is hetzelfde als ‘dic’ ofwel dijk. Het element ‘den’ betekent “een bewoonde plaats”. Dieden betekent dus een bewoonde plaats aan de dijk.

Bezienswaardigheden

Schutskooi, kruispunt Voor-/Achter-/Poelstraat
Een schutskooi deed in vroeger tijden dienst om vee dat uit een weiland was ontsnapt tijdelijk te stallen. Na het betalen van een vergoeding aan de beheerder van de kooi, kon de eigenaar zijn uitgebroken dieren weer afhalen. De schutskooi in Dieden is een rijksmonument dat in zijn huidige vorm dateert uit omstreeks 1915.

Stellingmolen Stella Polaris, Maasdijk 76
De molen dateert uit 1865, maar kwam pas een jaar later in bedrijf. De molen werd vroeger gebruikt voor het malen van graan. De molen is eerder bewoond geweest, maar door het vocht hielden de bewoners het niet lang vol. Hierdoor raakte de molen in verval, waardoor restauratie in de jaren tachtig van de 20e eeuw noodzakelijk was. De molen is hierbij ontdaan van de maalinrichting, met uitzondering van de bovenschijf en het spoorwiel. De molen is thans in gebruik als woning. De boerderij gelegen aan Voorstraat 2 is het voormalige molenhuis.

St. Laurentiuskerk, Maasdijk 79
De Diedense kerk uit de 11e-12e eeuw was toegewijd aan St. Laurentius. De toren telt drie geledingen: de onderste twee met blokverband op de hoeken en een sobere versiering met spaarvelden, de bovenste is van baksteen met gekoppelde galmgaten in rondboognissen. De laatste restauratie van de kerk heeft plaatsgevonden in 2008. De kerk is al lang niet meer liturgisch in gebruik en is thans eigendom van Monumenten Fonds Brabant.

Rentmeesterij, Maasdijk 80/80a
Dieden bezat ten westen van het dorp, in een bocht van de Maasdijk, een kasteel dat rond 1876 is gesloopt. De grachten, het bruggenhoofd, een veeschuur en een gedeelte van het koetshuis zijn er nog de overblijfselen van. Vanaf het nu nog zichtbare bruggenhoofd liep een laan naar het eerste huis van het dorp aan de dijk. Dat huis staat bekend als de rentmeesterij uit de 18e eeuw.

Kleiputten hoek Galgenstraat/Elzenbos
In de vijvers (kleiputten) op de hoek Galgenstraat-Elzenbos in Dieden mag gevist worden met een vergunning van Ons Genoegen.Ook een landelijke visakte is verplicht.