Toeristisch informatiecentrum Ravenstein

volg ons

Huisseling

Huisseling wordt al in 815 genoemd. In 1621 werd Ravenstein tot vesting verheven en moesten verdedigingswerken worden aangelegd. Om ruimte te maken voor het schootsveld van de kanonnen moesten de kerk en 29 huizen in Huisseling wijken. In 1626 werd een nieuwe kerk gebouwd, de H. Lambertuskerk. In 1852 is de kerk verbouwd en tevens vergroot. In 1906 echter moest de kerk weer worden afgebroken.

In Huisseling is jaren een ‘Theologische Hogeschool’ gevestigd geweest. Het was eigenlijk een soort seminarie dat van 1799 tot 1824 door pastoor Ruijs werd gerund. Vermeldenswaardig is nog dat in Huisseling de oprichting van de Onderlinge Brandassurantie van de NCB (later Interpolis) heeft plaatsgevonden. Burgemeester Van der Wiel was de eerste directeur. Hij hield kantoor in zijn burgemeesterswoning annex secretarie aan de Grotestraat. 

Huisseling heeft een eigen gilde: het Sint Lambertusgilde dat al dateert van voor 1500. Huisseling maakte tot 1923 deel uit van de gemeente Huisseling en Neerloon. In 1923 is de gemeente samen met de gemeentes Deursen en Dennenburg en Dieden, Demen en Langel geannexeerd door de gemeente Ravenstein. Met ingang van 1 januari 2003 is de gemeente Ravenstein samengevoegd met Oss.

De ‘ingen-namen’ stammen uit de vroege middeleeuwen. De naam wordt wel uitgelegd als (woon)plaats van de verwanten of dienaren van de persoon Huso of Husino. Moderne onderzoekers zijn geneigd om meer uit te gaan van de geografische gesteldheid van de woonplek, maar wat Huisseling dan eventueel zou moeten betekenen, is onbekend.

Bezienswaardigheden

St. Lambertuskerk en knekelhuisje, Hamstraat 1
Deze kerk – een driebeukige neogotische pseudo-basiliek – kwam in 1911 gereed. In de kerk is een doopvont uit de 15e eeuw en een houten Sint Eligiusbeeld uit de 16e eeuw aanwezig. Naast het kerkplein staat een knekelhuisje uit 1869. Het huisje werd gebruikt om botten en doodsgraversgerei in op te bergen. Vaag zijn nog de contouren van een schildering van Jeruzalem te zien. Het gebeeldhouwde front van engeltjes en doodskopjes dateert uit de 17e eeuw.

Natuurontwikkelingsgebied Lange Del, Burgemeester v.d. Wielstraat
Het natuurontwikkelingsgebied Lange Del is een onderdeel van een historische Maasmeander. Deze Maasmeander moet men in de vroege middeleeuwen plaatsen. De Lange Del was oorspronkelijk de weg van Huuselingh naar Ravensteijn. De Grotestraat was in die tijd een dijkje dat door het natte gebied liep. In het gebied is ook het vroegere kerkenpad hersteld, waardoor er een mooie wandelroute is ontstaan.