Toeristisch informatiecentrum Ravenstein

volg ons

Keent

De oudste vermelding van Keent dateert uit 1282. Vanaf de 15e eeuw stond er een kapel in Keent, de Sint-Antoniuskapel. In de 19e eeuw verviel deze tot een ruïne; in de Tweede Wereldoorlog werden de restanten gebruikt om het vliegveld te verharden. Het plaatsje heeft een Gelders verleden: tot 1958 behoorde het tot de Gelderse gemeente Balgoij die in dat jaar opging in Overasselt. Keent kwam toen in Noord-Brabant te liggen. De Maas liep oorspronkelijk zuidelijk van het dorpje en vormde ook toen de grensrivier.

Vanwege het overstromingsgevaar, en in het bijzonder naar aanleiding van een overstroming in 1925, werd de ‘Meander van Keent’ in 1938 afgesneden en kwam Keent op de linkeroever van de gekanaliseerde rivier te liggen. De verbinding met Balgoij is sindsdien verbroken. Na de Maaskanalisatie was het nog niet afgelopen met de wateroverlast. Bij veel regenval en hoge waterstanden liep de oude Maasarm onder water en werd Keent afgesneden van het vaste land. Het vervoer van en naar Keent werd in die tijd verzorgd met vrachtwagens en/of pontjes. Een enkele keer werd het leger ingeschakeld om de verbinding open te houden.

Een bijzonder stukje geschiedenis van Keent is het vliegveld. Al vanaf 1928 werd het gebruikt door vliegtuigen van de marine en de landmacht. In 1933 was de lengte 600 meter, in de oorlog werd die verdubbeld. Het vliegveld Keent speelde in 1944 een rol bij Operation Market Garden.Aan deze periode is ter herinnering een monument geplaatst. Keent maakte deel uit van de voormalige gemeente Ravenstein. In 2003 is de gemeente Ravenstein opgegaan in de gemeente Oss.

De naam Keent houdt verband met het Germaanse woord ‘kene’ of ‘kine’ dat spleet, barst, smal water, kreek betekent. De eind-t kom je vaak in plaatsnamen tegen, omdat dat elementje ‘plaats’ betekent

Bezienswaardigheden

Natuurontwikkelingsgebied Keent
In 2007 is gestart met een natuurontwikkelingsproject, waarbij als eerste een nieuwe brug is aangelegd, die in november 2008 is geopend. Het uitgraven van de oude Maasarm en de natuurontwikkeling rond Keent met verschillende recreatiemogelijkheden zijn de volgende stappen in het project. Uitgraving van de oude Maasarm bij Keent zorgt voor waterstandsverlaging op de Maas. Dit vergroot de veiligheid voor bewoners achter de dijken. Er ontstaat 400 hectare natte natuur en een prettige omgeving om te wonen en te recreëren.