Toeristisch informatiecentrum Ravenstein

volg ons

Neerlangel

Langel was een heerlijkheid in het Land van Herpen. Vanaf 1700 maakte het dorp deel uit van de gemeente Demen en Langel. In 1810 is de gemeente Dieden er bij gekomen. De nieuwe gemeente was Dieden, Demen en Langel. In 1923 is deze gemeente opgegaan in de gemeente Ravenstein. In 2003 is de gemeente Ravenstein opgegaan in de gemeente Oss.

De naam Langel is afgeleid van lang en lo(o), dat bos betekent. We hebben het dus oorspronkelijk over een ‘langgerekt bos’. Het strekte zich uit tot voorbij Overlangel. In 1191 was Albertus de Langel heer van Langel. Toen het kasteel van Ravenstein gebouwd werd betekende dit dat Ravenstein Langel opsplitste in twee gedeelten. De latere toevoegingen ‘over-’ en ‘neer-’ zijn bedoeld om respectievelijk de nederzettingen stroomopwaarts en stroomafwaarts van elkaar te onderscheiden.

Bezienswaardigheden

St. Jan de Doperkerk, St. Jansstraat 2
Het is een van oorsprong Romaans zaalkerkje uit de 10e-11e eeuw. In 1869 is op de oude fundamenten het huidige neogotische kerkje gebouwd. De oorspronkelijke tufstenen toren is blijven staan, het is het oudste ongerestaureerde Romaanse bouwwerk van Noord-Brabant. De kerk wordt nu slechts eenmaal per jaar gebruikt, namelijk op 24 juni tijdens de St. Jansfeesten. Een belangrijke rol bij die feesten speelt het gilde van St. Jan. Het gilde gaat zeker terug tot vóór 1710, maar helaas is het archief verloren gegaan, waardoor er over het oude gilde bijna niets bekend is. Uniek bij dit broederschap is dat zij hun koning kiezen! Het kerkje is het gehele jaar open voor bezoekers.