Toeristisch informatiecentrum Ravenstein

volg ons

Neerloon

De Maas kronkelde door het landschap en had vele bochten. Tussen 800 en 1200 was het dorp omgeven door het water en was Neerloon dus een eiland. De Maas heeft in de geschiedenis van Neerloon een prominente positie ingenomen. Niet verwonderlijk, de rivier stroomt pal naast de deur. Neerloon is één van de drie plaatsen in Noord-Brabant waar vroeger een doorwaadbare plaats in de rivier lag. De Romeinen maakten al gebruik van deze doorloopbare plaats, wat ook wel statio wordt genoemd. De Romeinen waren toen op weg naar wat nu Nijmegen is. Zij ‘staayden’ naar de overkant van de Maas. De Staaystraat herinnert nog aan dit feit. In de late middeleeuwen vormde Neerloon een Land van Cuijkse enclave in het Land van Ravenstein. In 1811 is Neerloon met Huisseling samen tot één gemeente gevormd. In 1923 is de gemeente Huisseling en Neerloon geannexeerd door Ravenstein. In 2003 is de gemeente Ravenstein opgegaan in de gemeente Oss.

Neerloon wordt vanouds, ook op oude kaarten, als Loon aangeduid. Loon is een vorm van “loo” dat bos betekent. Die plaatsnaam komt (net als bossen) vaker voor, ook in de directe omgeving. De behoefte om onderscheid te maken was er dus al vroeg. (Neer)Loon wordt dan soms ook als “Loon op de Maas” aangeduid (het Loon dat nu Overloon heet, ligt niet aan de Maas). Maar ook de ligging ten opzichte van elkaar in relatie tot de Maas werd gebruikt en is uiteindelijk de officiële benaming geworden: Overloon ligt stroomopwaarts en Neerloon stroomafwaarts.

Bezienswaardigheden

St. Victorkerk, Maasdijk 19
De kerk van St. Victor in Neerloon wordt al voor het eerst genoemd in 1405 als quarta capella. Dat wil zeggen dat het om een echt klein kerkje ging. Het onderste gedeelte van de toren is nog uit tufsteen opgetrokken. Het is het restant van de middeleeuwse toren die nu de onderbouw van de huidige toren vormt. Doordat de kerk bij de overstroming van 1820 onherstelbaar beschadigd was, zijn schip en koor in 1821 herbouwd. In de kerk staat een Smits-orgel uit 1848 met nog alle originele pijpen.